Oferujemy najwyższej jakości usługi z zakresu kompleksowej opieki nad nieruchomościami biurowymi, handlowymi i magazynowymi.

Celem działu zarządzania nieruchomościami jest wspieranie naszych klientów w realizacji strategii biznesowej obranej dla danego budynku, a także usprawnianie poszczególnych procesów związanych z codzienną obsługą obiektu i optymalizacja ich kosztów. Każdą nieruchomość traktujemy indywidualnie. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie, zarówno we współpracy z funduszami inwestycyjnymi przy zarządzaniu portfelami nieruchomości jak i z inwestorami indywidualnymi i pojedynczymi budynkami.


Jesteśmy nie tylko zarządcą, ale również zaufanym partnerem biznesowym naszych klientów.

Zakres naszych usług zarządzania nieruchomościami obejmuje całościową opiekę nad budynkiem, w tym nadzór nad aspektami technicznymi i finansowymi związanymi z obsługą nieruchomości. W ramach usług z zakresu zarządzania aktywami oferujemy kompleksowe usługi doradcze, których celem jest zwiększenie wartości nieruchomości, np. poprzez jej modernizację.

Naszym wyróżnikiem jest proaktywne zarządzanie nieruchomością oraz długofalowe i partnerskie podejście do współpracy z klientem. Czerpiemy z doświadczeń globalnych struktur Savills i wiedzy zarządców z oddziałów firmy w innych krajach. Posiadamy zespół doświadczonych zarządców, do grona którego należą specjaliści będący członkami RICS, a także eksperci z uprawnieniami do certyfikacji ekologicznej budynków.  

Powiązane usługi