Savills

 

Zasady zgodnie z którymi pracujemy 

Uczciwość i rzetelność naszych działań oraz pełne skupienie na najlepszym interesie naszych klientów stanowi podstawę wszystkiego, co robimy.

Jeśli chodzi o naszą działalność, nasza ugruntowana reputacja opiera się na zaufaniu i uczciwości. To właśnie ona daje naszym klientom, współpracownikom, dostawcom, partnerom biznesowym i inwestorom pełne zaufanie we współpracy z nami.

Naszym celem jest być najchętniej wybieranym doradcą w sektorze nieruchomości na rynkach, na których jesteśmy obecni. Nie pragniemy być najwięksi, lecz chcemy być najlepsi w opinii naszych klientów – osiągnęliśmy to przyciągając, rekrutując i zatrzymując najlepszych ludzi na rynku nieruchomości, którzy w pełni angażują się w obsługę swoich klientów.

Nasi pracownicy na wszystkich szczeblach z dumą reprezentują Savills według naszego Kodeksu postępowania, wypełniając swoje obowiązki wobec firmy, innych pracowników, klientów, dostawców, wykonawców i rządów.