Reprezentacja Najemcy

Nasz Zespół Reprezentacji Najemcy oferuje specjalistyczne i niezależne usługi doradcze dla najemców wszystkich klas nieruchomości.

Skuteczne połączenie najlepszych na rynku specjalistów i 60 lat doświadczenia w zakresie reprezentacji najemcy pozwala nam na oferowanie Klientom kreatywnych i korzystnych finansowo rozwiązań..

 

Specialist Property Services and Sectors

Dlaczego Savills?

Naszym nadrzędnym celem jest dokładne zrozumienie zasad funkcjonowania Państwa firmy. Przeprowadzamy wywiad, żeby poznać Państwa plany związane z rozwojem przedsiębiorstwa oraz aspekty operacyjne działalności, dzięki czemu możemy rozważyć ich wpływ na posiadany portfel nieruchomości.

Proces najmu

Procesy związane z najmem mają kluczowe znaczenie dla cyklu biznesowego firmy. Umiejętnie wynegocjowana umowa najmu może na wielu płaszczyznach wpłynąć na sukces firmy:

 • Metodyczne podejście do rozstrzygania sporów i negocjacji przekłada się na uzyskanie najlepszych warunków umowy.
 • Wynegocjowanie elastycznych warunków przyczynia się do wzrostu dynamiki firmy i wspiera jaj rozwój; nieoczekiwany wzrost lub redukcja zasobów firmy to często duże wyzwanie.

Dobór odpowiedniej lokalizacji

 • Prowadzimy Klientów przez proces wyboru najlepszej lokalizacji i wytrwale negocjujemy najlepsze warunki umów. Liczne sukcesy i osiągnięcia jakie wypracowujemy reprezentując Klienta, są dowodem naszego głębokiego zrozumienia roli nieruchomości w sukcesie przedsiębiorstwa.
 • Prowadzimy warsztaty konsultacyjne w celu określenia najlepszych lokalizacji.
 • Wyszukujemy lokalizacje spełniające wszystkie stawiane wymogi, zarówno na wskazanym rynku, jak i poza nim.
 • Oferujemy dogłębne analizy finansowe warunków najmu lub zakupu na bazie metody Profit & Losses oraz analizy wartości zaktualizowanej netto (NPV) i ogólnie przyjętych zasad rachunkowości.
 • Udzielamy porad w kwestiach prawnych i operacyjnych związanych z poszczególnymi lokalizacjami

Zrównoważone budynki

 • Środowisko pracy panujące w budynku może znacząco sprzyjać produktywności oraz wzajemnej współpracy pomiędzy pracownikami. Połączenie inspirującego wzornictwa i przemyślanego rozplanowania przestrzeni stymuluje interakcje pomiędzy pracownikami, co często przynosi nieoczekiwanie korzyści w postaci wzrostu kreatywności, lepszej komunikacji i wzmocnieniu kultury organizacyjnej.
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji miejsca pracy i planowania powierzchni,
 • Zarządzanie projektami prac modernizacyjnych, remontowych i aranżacji powierzchni,
 • Doradztwo w zakresie zarządzania zmianą,
 • Konsultacje i wywiady dotyczące budynku, w tym negocjacje w sprawie odpowiedzialności za szkody z winy najemcy lub kwestii przywrócenia do stanu poprzedniego.
 • Siedziba główna, sklep flagowy czy główne centrum dystrybucyjne to wizytówka Państwa firmy. Właściwe decyzje na tym polu potrafią być prawdziwym zastrzykiem energii dla marki, przyciągającym najlepsze talenty i budującym pozytywny wizerunek firmy na rynku.
 

Powiązane usługi

 
 

Key contacts

Jarosław Pilch

Jarosław Pilch

Head of Office Agency - Tenant Representation
Office Agency - Tenant Representation

Warszawa

+48 694 497 800