Kariera

Zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Szukamy pośród nich przyszłych liderów i rozwijamy ich umiejętności poprzez różnorodne programy szkoleniowe oraz treningi menadżerskie.

Kariera

 

Dzięki temu mamy pewność, że także w przyszłości Savills będzie się wyróżniać się swoimi dzisiejszymi atrybutami. Zestaw naszych podstawowych wartości jest punktem wyjścia dla etycznego, profesjonalnego i odpowiedzialnego zachowania, a także inspiracją dla pozytywnych działań na polu biznesowym.

 
 
 

Kluczowe kontakty

Kinga Paździorko

Kinga Paździorko

HR Manager

Savills Warsaw

48 (0) 22 222 4004

 

Follow Savills